กระดานถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน YRU e-Learning

ข้อตกลง
1. เป็นกระดานถาม-ตอบปัญหาการใช้ระบบ YRU e-Learning
2. กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ด่าทอหรือพูดส่อเสียดถึงบุคคลอื่นในทางที่ผิดกฏหมาย


DiscussionStarted byRepliesLast post
แลกเปลี่ยน: การออกแบบโครงสร้างการจัดการเรียนแต่ละบท Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.ศิริชัย นามบุรี 0 ดร.ศิริชัย นามบุรี
Wed, 15 Apr 2020, 8:16 AM
การแนะนำรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน: สารสนเทศที่สำคัญสำหรับผู้เรียนออนไลน์ Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.ศิริชัย นามบุรี 0 ดร.ศิริชัย นามบุรี
Mon, 13 Apr 2020, 4:39 PM
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ในระบบ eLearning YRU Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.ศิริชัย นามบุรี 0 ดร.ศิริชัย นามบุรี
Sat, 11 Apr 2020, 3:08 PM
การอบรมผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง YRU e-Learning Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.ศิริชัย นามบุรี 1 ธนภัทร นาคิน
Mon, 15 Feb 2016, 9:02 AM
ขั้นตอนการขอสอนชดเชยผ่านการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.ศิริชัย นามบุรี 0 ดร.ศิริชัย นามบุรี
Tue, 2 Feb 2016, 4:31 PM
สอบถามเรื่องการเปิดสอนรายวิชาค่ะ Picture of อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน 3 อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน
Fri, 2 Oct 2015, 9:23 AM
กู้คืนรายวิชาไม่สำเร็จ Error ดังภาพ Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.ศิริชัย นามบุรี 4 ธนภัทร นาคิน
Fri, 25 Sep 2015, 8:59 AM
ตรวจสอบการจัดกลุ่มรายวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.5 ปี) Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.ศิริชัย นามบุรี 1 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Fri, 31 Jul 2015, 1:22 PM
ต้องการใช้ข้อมูลในระบบ e-Learning.yru.ac.th Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.ศิริชัย นามบุรี 1 ธนภัทร นาคิน
Tue, 21 Jul 2015, 9:05 AM
ไม่สามารถเข้าสู่รายวิชาที่อาจารย์สร้างไว้เองได้ อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ 1 ธนภัทร นาคิน
Fri, 13 Feb 2015, 10:58 AM
นักศึกษาไม่สามารถเห็นหัวข้อการบ้าน Picture of อ.ปราณี หลำเบ็ญสะ อ.ปราณี หลำเบ็ญสะ 2 ดร.ศิริชัย นามบุรี
Tue, 10 Feb 2015, 10:31 AM
ถ้าต้องการใช้ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.ศิริชัย นามบุรี 1 ธนภัทร นาคิน
Thu, 4 Sep 2014, 9:10 AM