ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest)
by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Thursday, 2 February 2017, 8:53 AM
 

       ด้วยในโอกาสที่สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยครบรอบ 9 ปี ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ผ่านออนไลน์และตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานที่อยู่อาศัยและหน่วยงาน และการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้ทุกที่ ทุกเวลา
       จึงได้จัดทำโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ การออกแบบและการพัฒนาเนื้อหา ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานหรือองค์กร ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง เพื่อเปิดโอกาสให้ หน่วยงานและองค์กร แสดงความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานด้านการผลิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มีอยู่แล้ว นำเข้ามาประกวด ในยุค Thailand 4.0
        สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนรางวัล จาก งาน BIDC 2017 (Bangkok International Digital Content Festival 2017) กำหนดจัดโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดย กรมส่งเสริมการส่งออกและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)