ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning) === อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบได้โดยใช้ Username และ Password ของระบบพิสูจน์ตัวตนของมหาวิทยาลัย (YRU Passport)

..........................................................................

ประกาศ... ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2564 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนระบบ YRU e-Learning เป็นเวอร์ชั่นใหม่
(เว็บไซต์ https://elearning.yru.ac.th)
..........................................................................


Skip course categories

Course categories


Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ธนภัทร นาคิน
การตั้งชื่อรายวิชาในระบบ YRU e-Learning
by ธนภัทร นาคิน - Friday, 2 August 2019, 9:05 AM
 

เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

        เนื่องจากปัจจุบันมีอาจารย์หลายท่านให้ความสนใจกับการสอนเสริมผ่านระบบ YRU e-Learning มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและการค้นหารายวิชาของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่มีรายวิชาอยู่ในระบบ ให้ตั้งชื่อรายวิชาของตนเองใหม่ เพ...

Read the rest of this topic
(12 words)
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
ประกาศ สำรวจรายวิชาที่มีอยู่ในระบบ YRU e-Learning
by ธนภัทร นาคิน - Tuesday, 24 April 2018, 1:23 PM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning) เว็บไซต์ elearning.yru.ac.th เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันผู้ดูแลระบบพบว่า รายวิชาในระบบมีจำนวนมาก แต่ส่...

Read the rest of this topic
(17 words)
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest)
by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Thursday, 2 February 2017, 8:53 AM
 

       ด้วยในโอกาสที่สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยครบรอบ 9 ปี ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ผ่านออนไลน์และตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานที่อยู่อาศัยและหน่วยงาน และการอำนวยความสะดวกในการเ...

Read the rest of this topic
(20 words)